Dlaczego regularny serwis kotła jest ważny?

Dlaczego regularny serwis kotła jest ważny?

Podejście do serwisów urządzeń grzewczych bywa różne. Często niestety nie dbamy o nie, bo skoro wszystko działa to po co wydawać niepotrzebnie pieniądze i serwisant jest wzywany wtedy, kiedy pojawia się jakaś usterka i urządzenie odmawia pracy.

Pamiętajmy o tym, że każde urządzenie mechaniczne wymaga konserwacji, zwłaszcza takie, w którym zachodzą procesy spalania. Wiele usterek nie jesteśmy w stanie sami dostrzec i zdiagnozować, ponieważ nie mamy specjalistycznych urządzeń, wiedzy i doświadczenia. 

Regularny serwis, przeprowadzany raz w roku pozwoli zapobiec wielu kosztownym awariom instalacji grzewczej. O ile koszty związane z serwisem jesteśmy w stanie zaplanować, o tyle niespodziewana awaria wynikająca z zaniedbań, może okazać się sporym problemem dla naszego domowego budżetu.

Warto zadbać o to, żeby przegląd wykonany był przed sezonem grzewczym. Pozwoli to uniknąć nagłego przestoju ogrzewania w środku zimy, a taki scenariusz niestety zawsze jest możliwy….

Jak wygląda przegląd kotła gazowego?

Krok I - Ocena sytuacji

Ocena działania systemu powietrzno-spalinowego. Ewentualne zakłócenia mogą wynikać z nieszczelności przewodów. Kontrolujemy również odpływ kondensatu.

Krok II - Czyszczenie kotła

Czyszczenie podzespołów takich jak: filtr wody i gazu, palnika oraz wymiennika ciepła. 

Krok III - Pomiary kontrolne

Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej (jeżeli dotyczy), szczelności instalacji obiegu c.o. i wody użytkowej

 

Co obejmuje kompleksowy serwis kotła?

  • kontrolę szczelność kotła;
  • sprawdzenie różnych zabezpieczeń;
  • czyszczenie elementów grzewczych kotła;
  • wymianę uszczelek, filtrów; 
  • czyszczenie wymiennika ciepła; 
  • sprawdzenie ciśnienia w naczyniu przeponowym;
  • ocenę warunków technicznych kotłowni;
  • ocenę stanu elementów elektrycznych, pomp, armatury zaworów przełączających;
  • opróżnienie filtra magnetycznego marki FERNOX (jeżeli został zamontowany);
  • zbadanie stężenia inhibitora korozji w instalacji.

Zobacz również