Fundusze Unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Utworzenie mobilnego serwisu instalacji, w tym czyszczenia instalacji grzewczej, dla budownictwa mieszkaniowego i usługowo-przemysłowego z siedzibą w Orlu”
mająca na celu uruchomienie mobilnej usługi serwisowania instalacji, w tym czyszczenia instalacji grzewczych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i zwiększenie zatrudnienia w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji:

  • Liczba utworzonych miejsc pracy wraz z samo zatrudnieniem – 1 pełen etat średnioroczny;
  • Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 sztuka.

Przedmiotem operacji jest utworzenie mobilnego serwisu instalacji dla budownictwa mieszkaniowego i usługowo-przemysłowego z siedzibą w Orlu w tym serwisu czyszczenia instalacji grzewczej. Jesteśmy firmą, która od 1998 roku zajmuje się sprzedażą, serwisem i montażem urządzeń oraz systemów z zakresu techniki grzewczej i instalacyjnej. Ostatnio co raz częściej otrzymujemy sygnały, że szlam i osady nie zostały usunięte z instalacji grzewczych, gromadzą się w grzejnikach, przewodach rurowych i wymiennikach ciepła, powodując coraz większe zatory i zwiększając zużycie energii na produkcję ciepła. Ogranicza to przenoszenie ciepła i może doprowadzić do uszkodzenia rur, zaworów grzejnikowych i elektrozaworów sterujących. W niektórych przypadkach może dojść do przedwczesnego uszkodzenia kotła. Wobec rosnących oczekiwań klientów zamierzamy uruchomić mobilną usługę serwisowania instalacji, w tym czyszczenia instalacji i zainwestować w zakup: pojazdu specjalistycznego (47800,00 zł), technologii czyszczenia instalacji (15393 zł), laptopa (6633,72 zł), telefonu komórkowego (3820,32 zł), szafy (5000,00 zł), specjalistycznego oprogramowania do obsługi klienta (79000,00). Mobilny serwis będzie obsługiwany przez 1 osobę – stąd w ramach operacji utworzę 1 miejsce pracy (1 etat na podstawie umowy o pracę średniorocznie.

Wartość otrzymanej pomocy 99 960,00 zł.

Koszt całkowity operacji 176 125,11 zł.