Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie, które transportuje ciepło z dolnego źródła o niższej temperaturze, jakim może być grunt, woda czy powietrze do górnego źródła ciepła o temperaturze wyższej – ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe, ciepła woda użytkowa.

Bardzo istotnym parametrem określającym sprawność pompy ciepła jest parametr COP. Najprościej mówiąc określa on stosunek wyprodukowanego ciepła, względem ciepła wyprodukowanego przez energię elektryczną.

Przykładowo chcąc podgrzać zbiornik ciepłej wody użytkowej, o pewnej pojemności, do ustalonej temperatury zużyjemy 10kWh energii elektrycznej, to przy podgrzaniu go pompą ciepła z parametrem COP 4 wartość ta wyniesie 2,5 kWh. Jak łato zauważyć 75% energii jest darmowa i pochodzi z dolnego źródła ciepła

Należy jednak pamiętać, że parametr COP jest chwilowy w danym punkcie pracy pompy ciepła i jest mocno powiązany z temperaturą dolnego i górnego źródła ciepła – im różnica jest tych temperatur jest wyższa to COP maleje.

Zobacz również