Chemiczne czyszczenie instalacji
Oszczędność i wydajność

Korzyści jakie daje
czysta instalacja

Pomimo że obecnie montowane instalacje wykonywane są z przewodów odpornych na
korozję, to jednak wielość zastosowanych materiałów i warunki podwyższonej temperatury ich pracy sprzyjają powstawaniu w nich zjawisk korozji, szczególnie korozji
elektrochemicznej. Niebagatelną rolę odgrywa także niekontrolowany rozwój mikroflory i
mikrofauny w instalacjach ogrzewczych, która może powodować korozję na drodze biochemicznej.

Szlam i osad odkładający się w układach ma ogromny wpływ na efektywność instalacji.
Z naszego doświadczenia wiemy, że zanieczyszczona instalacja to nawet 20% spadek
wydajności takiej instalacji (w skrajnych przypadkach nawet 30% spadek wydajności).

Jeżeli twoje centralne ogrzewanie nie działa tak jak powinno, grzejniki są w połowie zimne to możliwe że musisz wyczyścić swoją instalację. Takie płukanie powinno się wykonywać przed zmianą źródła ciepła przed uruchomieniem instalacji, przy wymianie grzejników oraz zawsze przed sezonem grzewczym.

Dzięki czystej instalacji
zyskujesz

Niższe rachunki
za energię (gaz, prąd)
o około 30%

Zgodność z warunkami gwarancji

producenta urządzenia grzewczego

Zgodność z przepisami budowlanymi

Wydłużenie żywotności
urządzeń grzewczych i instalacji

Zoptymalizowanie wydajności systemu

Uniknięcie niepotrzebnych napraw
instalacji lub urządzeń

Nasza firma proponuje chemiczne
i ciśnieniowe czyszczenie instalacji:

Centralnego ogrzewania

Instalacji ciepłej wody użytkowej
oraz zbiorników CWU

Czyszczenie instalacji wykonujemy produktami marki FERNOX
który ma pozycję lidera w branży na rynku międzynarodowym.