FERNOX HVAC Protector F1 10L

FERNOX
nr katalogowy:

Kolor: jasny żółty
Zapach: aromatyczny (słaby)
Postać: przezroczysta ciecz
pH (stężenie): 8.0
pH (roztwór 0,5% ): 7.4 – 8.2
Ciężar właściwy: 1.10 przy 20°C

3.103,43 

Ilość

Zapytaj o ofertę B2B
Produkt został dodany do zapytania.
Przejdź do zapytania

Opis

Kompatybilny ze wszystkimi metalami oraz materiałami stosowanymi w instalacjach grzewczych i chłodniczych, łącznie z aluminium.

Hamuje korozję wszystkich metali
Chroni przed osadzaniem się kamienia
Przedłuża trwałość eksploatacyjną instalacji
Utrzymuje niezmienioną sprawność energetyczną i zmniejsza marnotrawstwo paliwa
Jest nietoksyczny i przyjazny środowisku naturalnemu
Nadaje się do wszystkich rodzajów wody i można go spuszczać bezpośrednio do kanalizacji
Zapobiega skażeniom bakteryjnym
Kompatybilny ze wszystkimi metalami oraz materiałami stosowanymi w instalacjach grzewczych i chłodniczych

Stosowanie i dawkowanie

Zalecane stężenie produktu wynosi 0,5%. Środek należy wprowadzać przez wlew lub naczynie wzbiorcze, albo bezpośrednio do instalacji przez jej odpowiedni punkt (np. dozownik).

Właściwości

Kolor: jasny żółty
Zapach: aromatyczny (słaby)
Postać: przezroczysta ciecz
pH (stężenie): 8.0
pH (roztwór 0,5% ): 7.4 – 8.2
Ciężar właściwy: 1.10 przy 20°C

Opakowanie, Przeładunek i składowanie

Fernox HVAC Protector F1 jest dostarczany w 10 litrowych pojemnikach. Fernox HVAC Protector F1 został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie mieszać z innymi substancjami chemicznymi. Nie spożywać. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody.

Rekomendowane produkty

Products not found