Program Czyste Powietrze

Program
Czyste Powietrze!

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program jest nadzorowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewidziany jest na realizację w latach 2018 do 2029.

Adresatami programu są: Osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Formularz kontaktowy Waterm

Obszar zainteresowania: *

Skontaktuj się już teraz i z naszą pomocą skorzystaj z dotacji

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie:

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu z naszą firmą lub na stronę https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/