Program Czyste Powietrze

Program
Czyste Powietrze 2.0!

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program jest nadzorowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewidziany jest na realizację w latach 2018 do 2029.

Adresatami programu są osoby fizyczne, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100.000 zł
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

    1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

    1980 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

 

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj. Należą do nich m.in:

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Kwota maksymalnej dotacji to aż 37.000 zł

Formularz kontaktowy Waterm

Obszar zainteresowania: *

Skontaktuj się już teraz i z naszą pomocą skorzystaj z dotacji

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie:

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu z naszą firmą lub na stronę 

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/