Program Mój Prąd

Program
Mój prąd!

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
(m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Co zyskasz?

Zwrot do 50% kosztów inwestycjimaksymalnie 5000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się
średnio po 6-8 latach od zainstalowania.

Formularz kontaktowy Waterm

Obszar zainteresowania: *

Skontaktuj się już teraz i z naszą pomocą skorzystaj z dotacji

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie:

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu z naszą firmą lub na stronę https://mojprad.gov.pl/