Konkurs „Czyste Powietrze” 2018. Pozbądźmy się smogu w Polsce

Program Czyste Powietrze w pytaniach i odpowiedziach (FAQ)

Portal BudujemyDom zebrał  najczęściej zadawane pytania o program „Czyste powietrze”.
Odpowiada Anna Ewa Król – zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pytania:

 • W jaki sposób mam zweryfikować zasadność modernizacji kotłowni czy inwestycji w ocieplenie?
 • Na jakie urządzenie grzewcze mogę wymienić stary kocioł-kopciuch?
 • Jak składać wniosek? Czy trzeba się spieszyć?
 • Jakie zaświadczenie o dochodach muszę przedstawić?
 • Czy można otrzymać dofinansowanie w trakcie budowy domu?
 • Czy można otrzymać dotację na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne?
 • Czy można starać się o dotację, jeśli korzystało się z innych programów dofinansowania?
 • W jaki sposób rozliczyć inwestycję, w jaki sposób zostanie sprawdzony efekt modernizacji?

Rusza ogólnopolski konkurs „Czyste powietrze”!

19 września 2018 ruszył nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze”.

Równolegle w całej Polsce organizowany jest cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych organizowany przez Ministerstwo Środowiska dla mieszkańców gmin. Na spotkaniach tych między innymi poruszane będą kwestie możliwości uzyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Serdecznie zachęcamy Cię do udziału w tych spotkaniach!

Szczegółowy harmonogram i listę spotkań w województwach oraz gminach znajdziesz pod poniższym linkiem:

Od zawieszenia tegorocznej edycji konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” wszyscy zainteresowani z niecierpliwością czekali na ten moment:

Oficjalnie rozpoczęto działania związane z nowym, ogólnokrajowym konkursem Czyste Powietrze. By do tego doszło, aż szesnaście lokalnych wfośigw zawarło porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Bankiem Ochrony Środowiska. Na wydarzeniu, które odbyło się 7 czerwaca 2018 roku w Warszawie program został uznany za priorytetowy względem lokalnych przedsięwzięć.

Zgodnie z zapowiedzią program ma na celu diametralną poprawę jakości powietrza w Polsce i przeznaczono na ten cel dużo większe środki niż pierwotnie zakładano. Działania potrwają 10 lat i mają pochłonąć 103 miliardy złotych. Oznacza to, że jest to największy program tego typu w historii Polski.

Podmioty odpowiedzialne za dotychczasowe programy lokalne zostały koordynatorami działań na swoim terenie. W województwie pomorskim za realizację programu odpowiedzialny jest Wfośigw w Gdańsku. Dzięki doświadczeniu wynikającemu z wieloletniego prowadzenia działań związanych z poprzednim konkursem, pracownicy Gdańskiego oddziału wiedzą, jak skutecznie poprowadzić taki program <sprawdź dotychczasowe=”” efekty=””>. Dzięki temu nie dojdzie też do zaniedbania tych, którzy złożyli już wnioski do anulowanego konkursu.</sprawdź>

Prezes Wfośigw w Gdańsku Maciej Kozienko zapewnia, że choć dwa konkurencyjne programy Czyste Powietrze Pomorza i Czyste Powietrze, nie mogły być realizowane równocześnie, to wszystkie wnioski osób fizycznych, złożone w ramach tegorocznego „Czystego Powietrza Pomorza” mają priorytet w Krajowym Programie „Czyste Powietrze”.

Na stronie internetowej wfośigw Gdańsk czytamy:

„Czyste Powietrze” skierowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Wcześniej taka oferta była mocno ograniczona. Programy kierowane były głównie do spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Program krajowy proponuje korzystniejsze dofinansowanie. Wysokość dotacji będzie uzależniona od dochodów, skorzystają na tym zatem właściciele domów jednorodzinnych o niższych dochodach. Dofinansowanie udzielane będzie nie tylko na wymianę źródeł ciepła, jak było wcześniej, ale także na termomodernizację budynków. Po raz pierwszy program obejmuje też nowo budowane domy”

W tej chwili dopracowane zostały już szczegóły projektu, a wnioski można składać w trybie ciągłym.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7 tys. zł
 • Limity finansowania dotacyjnego: maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego – do 53 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2% w skali roku
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Planowana karencja w spłacie: do 6 miesięcy ➢ Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Więcej o konkursie: Krajowy Program Czyste Powietrze_Projekt_16_07_2018


Właściciele domów wielorodzinnych, również nie zostają wykluczeni. Dla tej grupy rusza konkurs organizowany przez Gdański oddział wfośigw „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. 

Więcej o programie: Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych


Podsumowanie konkursu Czyste Powietrze Pomorza do edycji 2017


Unieważnienie naboru wniosków. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku unieważnia konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018).
Swoją decyzję opiera na §4 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Decyzja została podjęta w porozumieniu wszystkich organów zaangażowanych w organizację konkursu, WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw.

Unieważnienie konkursu lokalnego związane jest z uruchomieniem krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Ogólnopolski konkurs wodzi prym nad programem Czyste Powietrze Pomorza i zgodnie z zapowiedziami będzie realizowany w latach 2018-2029. Na program przeznaczono 103 miliardy zł. Docelowo beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł).

Krajowy program na terenie pomorza będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku.

W zakresie nieobjętym krajowym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” WFOŚiGW w Gdańsku planuje przygotować odrębną ofertę finansowania.

Będziemy informować o dalszym przebiegu konkursu. O szczegółach związanych z planowanymi naborami, warunkach finansowania oraz możliwości uzyskania wsparcia na zadania zgłoszone w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), WFOŚiGW w Gdańsku ogłaszać będzie na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl oraz informować będzie w pismach kierowanych bezpośrednio do wnioskodawców unieważnionego Konkursu.

Obserwuj naszą stronę Facebook i witrynę www, aby nie przegapić następnej okazji, by zyskać dofinansowanie. 


Aktualizacja dotyczy zakresu zadań konkursowych tj. w § 3. Regulaminu pn. Zadania konkursowe w pkt. 1 dodano elektryczne urządzenie grzewcze do źródeł ciepła mogących zastąpić urządzenia zasilane paliwami stałymi (węglem i koksem).

Przedmiotowe uzupełnienie wychodzi naprzeciw projektowi zmian taryf za energię elektryczną  tj. zapowiadanemu wprowadzeniu taryfy antysmogowej.

Ze względu na proponowaną zmianę zaktualizowany został Regulamin konkursu oraz dwa załączniki do wniosku o dofinansowanie – Wykaz budynków objętych zadaniem oraz Efekt ekologiczny. Pozostałe załączniki do Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.


Dowiedz się, jak otrzymać dotację na wymianę starego ogrzewania na nowoczesny, ekologiczny system grzewczy.

Wspieramy akcje mające na celu walkę ze Smogiem. Aktualnie do konkursu „Czyste powietrze Pomorza” włączono Gminę Miasta Wejherowa. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Wejherowa i dotyczy modernizacji kotłowni, czyli prac związanych z wymianą kotła lub pieca opalanego węglem lub koksem, na  nowoczesny system C.O.
Tzw. „Śmieciucha” możemy zamienić na kocioł gazowy, pompę ciepła lub kocioł na biomasę, pod warunkiem, że prace modernizacyjne zapewnią wysoką wydajność nowego systemu.

Kwota dotacji ze środków Funduszu uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. Na najwyższe kwoty dotacji mogą liczyć projekty w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz te, zakładające połączenie z miejską siecią ciepłowniczą. Dotacje mogą pokryć nawet 30% kosztów inwestycji.

Terminy konkursu:

Wnioski należy składać w terminie do 11 maja 2018r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22 czerwca 2018r.
Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 29 czerwca 2018r.

Nie mieszkasz w Wejherowie? Nic straconego!
Wiele gmin bierze udział w projektach związanych z walką ze smogiem.
Zadzwoń lub odwiedź nas i dowiedz się na jakie wsparcie możesz liczyć w Swojej okolicy.

Aktualnie wnioski są już rozpatrywane. 

Organizatorem konkursu jest WFOŚiGW.

Wspólnie zadbajmy o jakość powietrza w naszym mieście.             

Wybierzemy najodpowiedniejszy system, zaplanujemy modernizację i nową instalację. Odpowiednio przygotujemy prace i zgłoszenie, aby zwiększyć szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku konkursowego.  

Zachęcamy do odwiedzenia strony Funduszu i  zapoznania się z regulaminem konkursu.

Zapraszany do kontaktu, doradzimy, ocenimy możliwości modernizacji i pomożemy zgłosić Państwa projekt.  

Pomogliśmy już wielu mieszkańcom Wejherowa i okolic. Zobacz jakie efekty może mieć odpowiednie wykorzystanie dotacji na przykładzie domu naszego klienta z Redy.

Jakim powietrzem oddychamy ?

W Wejherowie głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest tzw. Niska Emisja. Określenie to odnosi się do zanieczyszczeń, które dostają się atmosfery na wysokości poniżej 40m. Ciężkie i bardzo szkodliwe substancje wyprowadzone do powietrza na takiej wysokości nie zostają „rozdmuchane” przez wiatr i w efekcie tworzą miejski smog. W praktyce, to przede wszystkim spalanie odpadów lub złej jakości węgla, w gospodarstwach domowych wyposażonych w kotły o niskiej wydajności przyczyniają się do zatruwania naszego powietrza.

Wzrost zanieczyszczenia w mieście wzrasta z roku na rok i staje się co raz bardziej odczuwalny przez mieszkańców, a badania potwierdzają te obawy. W zakresie dobowego zanieczyszczenia poziom stężeń dobowych zanieczyszczenia znacznie przekracza już dopuszczalne normy,  a średnioroczne stężenie szkodliwego benzo(a)pirenu wynosi, aż 8ng/m3 przy normie 1ng/m3. 

Niestety nie pomagają nawet interwencje straży miejskiej i wysokie mandaty. Zamiast płacić kary, lepiej skorzystać z możliwości wsparcia i dotacji.

Wiemy jak ważnym jest komfort cieplny,  jednak jego uzyskanie nie musi odbywać się za wszelką cenę.

Co możemy zrobić, by poprawić jakoś powietrza, którym oddychamy?

Rozwijać się i inwestować w to naprawdę ważne. Zacząć dbać o środowisko na co dzień, w swoim najbliższym otoczeniu. 

Nowoczesne ogrzewanie staje się co raz tańsze i przystępne. Stare piece i kotły zasilane niskoenergetycznym paliwem są nie tylko nieekologiczne, co nieekonomiczne. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam upewnić się w przekonaniu, że inwestycja w poprawę jakości systemu ogrzewania zwraca się, poprawia komfort życia. Naszym celem jest pomagać w stawianiu kolejnych kroków w stronę czystego, zdrowego powietrza.

Na zewnątrz wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, a przed nami jeszcze sporo pracy nim jego jakość znacząco się poprawi. Nie oznacza to jednak, że zostaliśmy skazani na oddychanie smogiem we własnym domu. Nie bez powodu system wentylacji mechanicznej, to co raz bardziej popularne rozwiązanie. To sposób na czyste, świeże i zdrowe powietrze w swoim domu. System nazywany także rekuperacją jest uznawany za niezbędny w nowoczesnym budownictwie i warty rozważenia przy okazji modernizacji kotłowni. Wymiana powietrza, przy zachowaniu do 95% energii cieplnej, pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na  jej produkcję, co jest źródłem oszczędności i sposobem na walkę ze smogiem. Dowiedz się więcej ->

Niestety wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nie należy do prostych. Jeżeli instalacja nie zostanie wykonana podczas budowy budynku, zbudowanie jej w gotowym domu wiąże się z pewnym remontem. Choć system rekuperacji jest długoterminowym rozwiązaniem i zapewnia dodatkowe korzyści, to zapewnienie czystego powietrza w swoim domu, nie musi być trudne i wiązać się z remontem, zatrudnianiem instalatora i budową całej instalacji.
Producenci wyszli naprzeciw zagrożeniu smogiem i stworzyli urządzenia, które pozwalają skutecznie oczyszczać powietrze w naszych domach z niezwykłą skutecznością. Oczyszczacze powietrza potrafią zapewnić zdrowe, pozbawione szkodliwych substancji i odpowiednio nawilżone powietrze na powierzchni nawet do 120m2. Dowiedz się więcej ->

Zobacz również

Czysta woda jest podstawą prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego.
Od powstania firmy WATERM zmierzamy ramię, w ramię z producentem Vaillant Saunier Duval Polska.
W ostatnim tygodniu realizowaliśmy bardzo ciekawy projekt i nie, tym razem nie mamy na myśli realizacji systemów grzewczych.